top of page

 עשרים וחמש שנים להסכם השלום עם ירדן
26/10/1994

טקס החתימה
מעבר הגבול ישראל-ירדן
בלונים בערבה
המלך חוסיין וראש הממשלה יצחק רבין
נהריים.jpg
שלום עם ירדן: Welcome

מערכי שיעור ופעילויות

כותרת ידיעות - חתימת הסכם השלום עם ירדן_edited.jpg
מערך ספריה לאומית.png
מערך שלח.png
מפה מהמצגת.png

השלום עם ירדן - מבט לעתיד

מערך שיעור מבוסס כותרות עיתונים היסטוריים

איתמר בנית

הסכמי השלום - מערך שיעור

מערך שיעור העוסק בהסכמי השלום עם ירדן ועם מצרים

הספריה הלאומית

הבקע - גבול שלום מתפתח

יחידת לימוד הכוללת מספר מערכי שיעור

אגף של"ח וידיעת הארץ

היסטוריית הגבולות של ישראל

מערך שיעור מבוסס מצגת

רן פיינשטיין

בכיתה שלנו בהפסקות.png

שלום, שיתוף פעולה וחלוקת משאבים

מערך שיעור לבית הספר היסודי בנושא

ניצן ויסברג

שלום עם ירדן: Team Members

חומרי מקור:
טקסטים, סרטונים וכתבות

הסכם השלום עם ירדן (נוסח ההסכם)

הסכמי המים - גורם מרכזי לחתימה

הצהרת וושינגטון

נאום ראש הממשלה בכנסת

עשרים שנה לחתימת ההסכם - רשות השידור (סרט)

זעזועים בהסכם השלום בין ישראל לירדן

ניתוח יחסי ישראל ירדן

ראיון עם המלך חוסיין

יום שלום / שיתוף פעולה בין פחדנים

מטלה לימודית - ניתוח הסכם השלום

מדיניות חוץ בין עימות להסדרים: ישראל 2008-1948

כרזה לכבוד החתימה על הסכם השלום

תכנית ערב חדש מיום החתימה

נאום יצחק רבין ז"ל במעמד חתימת הסכם השלום עם ירדן

קטע קצר על הסכם השלום עם ירדן מהספר "מסע דילוגים" מאת חיים באר בהוצאת עם עובד

2 דקות על הסכם השלום עם ירדן

שלום עם ירדן: List
bottom of page