Search
  • Itamar Banitt

מערך שיעור (על יסודי) בנושא 40 שנה להסכם השלום עם מצרים

Updated: Mar 17, 2019

מערך שיעור בנושא 40 שנה להסכם השלום עם מצרים

מטרות:

התלמידים יכירו את הרקע לחתימת הסכם השלום עם מצרים

התלמידים יכירו את השיקולים המרכזיים שעמדו בפני מנחם בגין בעד ונגד החתימה על הסכמי השלום

התלמידים יכירו את תוצאותיו של הסכם השלום עם מצרים


מהלך:

פתיחה:

היום לפני 40 שנה, ב 26 במרץ 1979 נחתם הסכם השלום עם מצרים. אנחנו נעסוק היום בדילמה של ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, לפני החתימה על הסכם השלום.


הצגת עיקרי ההצעה להסכם (כפי שנוסחה בשיחות משותפות בין ישראל, מצרים וארצות הברית):

סיום מצב המלחמה בין מצרים וישראל

נסיגת ישראל מכל שטח סיני

פירוז סיני

כינון יחסי שכנות נורמליים בין המדינות

הקמת כוח רב לאומי שיפקח על ביצוע ההסכם


מיפוי השיקולים שעמדו לנגד עיניו של מנחם בגין:

שאלו את התלמידים - מהם היתרונות והחסרונות בהסכם? אילו סיכונים ההסכם מביא איתו? אילו הזדמנויות?

רשמו את היתרונות והחסרונות על הלוח.

ניתן להיעזר ברשימה החלקית הבאה (ניתן לכוון את התלמידים באמצעות שאלות מנחות, או להיעזר בסרטונים או קטעי מקור):

יתרונות והזדמנויות: 1. הפסקת המלחמה עם מצרים (בחזית המצרית נהרגו במבצע קדש 172 חיילים, במלחמת ששת הימים 141, במלחמת יום הכיפורים ככל הנראה מעל 1000 חיילים, ו 367 הרוגים במלחמת ההתשה)

2. אפשרות לנורמליזציה ביחסים עם שאר מדינות ערב

3. שיתוף פעולה בטחוני עם מצרים

4. שיתוף פעולה כלכלי עם מצרים


חסרונות וסיכונים:

1. אבדן שטח אסטרטגי (רלוונטי במקרה של קריסת ההסכם)

2. פינוי הישובים הישראלים בסיני

3. יצירת תקדים של פינוי ישובים תמורת שלום

4. ויתור על שדות הנפט בסיני

5. ניתן לצפות בשני הסרטונים הבאים להמחשת חלק מהחסרונות והיתרונות.

תקציר על מלחמת יום הכיפורים

פינוי ימית

דיון:

מה אתם הייתם עושים במקום מנחם בגין? מדוע?

הערה - ניתן לקיים דיון חופשי, לעשות סבב התייחסויות או לקיים דיבייט מנוהל.

סיכום:

אילו מהיתרונות והחסרונות התממשו?

מה ניתן ללמוד מכך על מנהיגות? על אומץ? אילו לקחים הייתם מאמצים לעצמכם?176 views

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2019 by 40 Years Of Peace. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now