top of page
Search
  • Writer's pictureItamar Banitt

מערך שיעור (על יסודי) בנושא 40 שנה להסכם השלום עם מצרים

Updated: Mar 18, 2019

מערך שיעור בנושא 40 שנה להסכם השלום עם מצרים

מטרות:

התלמידים יכירו את הרקע לחתימת הסכם השלום עם מצרים

התלמידים יכירו את השיקולים המרכזיים שעמדו בפני מנחם בגין בעד ונגד החתימה על הסכמי השלום

התלמידים יכירו את תוצאותיו של הסכם השלום עם מצרים


מהלך:

פתיחה:

היום לפני 40 שנה, ב 26 במרץ 1979 נחתם הסכם השלום עם מצרים. אנחנו נעסוק היום בדילמה של ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, לפני החתימה על הסכם השלום.


הצגת עיקרי ההצעה להסכם (כפי שנוסחה בשיחות משותפות בין ישראל, מצרים וארצות הברית):

סיום מצב המלחמה בין מצרים וישראל

נסיגת ישראל מכל שטח סיני

פירוז סיני

כינון יחסי שכנות נורמליים בין המדינות

הקמת כוח רב לאומי שיפקח על ביצוע ההסכם


מיפוי השיקולים שעמדו לנגד עיניו של מנחם בגין:

שאלו את התלמידים - מהם היתרונות והחסרונות בהסכם? אילו סיכונים ההסכם מביא איתו? אילו הזדמנויות?

רשמו את היתרונות והחסרונות על הלוח.

ניתן להיעזר ברשימה החלקית הבאה (ניתן לכוון את התלמידים באמצעות שאלות מנחות, או להיעזר בסרטונים או קטעי מקור):

יתרונות והזדמנויות: 1. הפסקת המלחמה עם מצרים (בחזית המצרית נהרגו במבצע קדש 172 חיילים, במלחמת ששת הימים 141, במלחמת יום הכיפורים ככל הנראה מעל 1000 חיילים, ו 367 הרוגים במלחמת ההתשה)

2. אפשרות לנורמליזציה ביחסים עם שאר מדינות ערב

3. שיתוף פעולה בטחוני עם מצרים

4. שיתוף פעולה כלכלי עם מצרים


חסרונות וסיכונים:

1. אבדן שטח אסטרטגי (רלוונטי במקרה של קריסת ההסכם)

2. פינוי הישובים הישראלים בסיני

3. יצירת תקדים של פינוי ישובים תמורת שלום

4. ויתור על שדות הנפט בסיני

5. ניתן לצפות בשני הסרטונים הבאים להמחשת חלק מהחסרונות והיתרונות.

דיון:

מה אתם הייתם עושים במקום מנחם בגין? מדוע?

הערה - ניתן לקיים דיון חופשי, לעשות סבב התייחסויות או לקיים דיבייט מנוהל.

סיכום:

אילו מהיתרונות והחסרונות התממשו?

מה ניתן ללמוד מכך על מנהיגות? על אומץ? אילו לקחים הייתם מאמצים לעצמכם?230 views0 comments

Recent Posts

See All

ארבעים שנה להסכם השלום עם מצרים: ערך השלום (ה-ט)

מתאים לכיתות ה-ו ולחטיבת הביניים מטרות 1. היכרות עם אירוע מפתח בתולדות מדינת ישראל 2. חינוך לשלום רציונאל השיעור · השלום הוא ערך מרכזי לבני אדם בכל העולם וגם בישראל. הוא מבטיח ביטחון, יציבות ושגשוג.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page